onsdag 19 mars 2014

Kahoot!

Kahoot!

Vill tipsa om ett lustfyllt sätt att ställa frågor, föra diskussioner eller göra undersökningar med eleverna. Nämligen via webbverktyget Kahoot! Detta verktyg skulle kunna användas för att göra prov, läxförhör eller utvärderingar på ett roligare sätt.

Det fungerar som ett spel där du skapar quiz, diskussion eller undersökning.Du skapar ett konto och loggar in på https://getkahoot.com/ där du skapar själva quizen.

När du är klar startar du spelet (du hittar det under "me" på den sidan du skapar spelet. Du får då upp en sifferkod till spelet. Denna kod skriver eleverna in på https://kahoot.it/#/ på en smartphone, surfplatta eller dator.


De trycker sedan på enter och får skriva in ett "Nickname" förslagsvis sitt riktiga förnamn.

Dags för spel! Spelet går på tid (som du själv ställer in när du skapar quizen). Eleverna ser frågorna och alternativen framme på smartboard (projektor). De har endast fyra symboler med samma färger på sin enhet, alltså inte själva alternativen.De fem som svarat "mest rätt" syns framme på tavlan och en vinnare utses. Däremot kan du som lärare välja att ladda ner alla elevers svar i en exelfil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar